Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Příručka Kontrolní listy
Kontrola podmíněnosti (cross compliance)
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : ne - 15.12.2019
Svátek má : Radana
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 54193 ; Vydáno : 14.12. 2006 ; Autor : Antonín Slejška
Úloha Vám pomůže vytvořit surovinovou skladbu kompostu s optimálním poměrem živin a vlhkostí.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

 

Optimalizace surovinové skladby

Důležitým předpokladem správného kompostování je udržení přiměřené vlhkosti kompostové hromady na počátku a během celého procesu. Tato vlhkost je závislá zejména na pórovitosti zpracovávaného materiálu (čím vyšší pórovitost - tím vyšší vlhkost). Za optimální je považována vlhkost, při které je 70% pórů zaplněno vodou. Počáteční vlhkost kompostové hromady by měla být vyšší než vlhkost zralého kompostu. Pórovitost se činností mikroorganismů zmenšuje, a tím klesá i potřeba vlhkosti. Prakticky je lépe udržovat vlhkost blíže k nižší hranici potřebného rozmezí, zvýšit ji lze snadno, opačná procedura je však dosti problematická a v některých podmínkách i nemožná. Nadměrná vlhkost zabraňuje přístupu vzdušného kyslíku a aerobní fermentace přechází v anaerobní.

Pro stanovení surovinové skladby kompostu je dalším podstatným kriteriem poměr uhlíku (C) k dusíku (N). Poměr C:N zásadně ovlivňuje intenzitu činnosti mikroorganismů, a tím tedy i dobu zrání kompostu, tvorbu humusových látek a samozřejmě také výslednou kvalitu kompostu. Abychom dosáhli u zralého kompostu C:N v rozmezí 25 - 30:1 (vysoká stabilita a agronomická účinnost), je třeba optimalizovat C:N v čerstvém kompostu v rozmezí 30 - 35:1 (Váňa, 1997). Před započetím kompostování je tedy potřeba zjistit druhy a množství organických hmot a odpadů, které chceme kompostovat.

Dále je třeba zajistit minimální množství fosforu v surovinové skladbě 0,2% P2O5 v sušině. Toto množství fosforu je většinou v odpadech a stájových hnojivech zaručeno.

Jsou-li známy výše uvedené vlastnosti kompostovaných materiálů, lze optimalizovat surovinovou skladbu dle následujícího vztahu nebo pomocí některého z programů popsaných níže:

n - počet komponent [-]
Mi - množství jednotlivých komponent [kg]
Ci - obsah uhlíku, C, v sušině [%hm.]
Ni - obsah dusíku, N, v sušině [%hm.]
Wi - vlhkost [%]

Program KOMPOST 2.00

Program je určen pro menší kompostoviště a kompostárny. Program obsahuje databázi organických materiálů s jejich základními vlastnostmi pro optimalizaci surovinové skladby kompostové zakládky. Tuto databázi je možné libovolně rozšiřovat o další materiály vhodné pro kompostování samotným uživatelem programu. Lze tak stanovit skladbu kompostu dle individuálních potřeb každého z uživatelů. Podrobnější informace o vlastnostech materiálů je možné nalézt databázi vlastností zbytkové biomasy, statkových hnojiv a biologicky rozložitelných odpadů.

Vlastní tělo programu (kompost.exe) je vytvořeno v programovacím jazyku Visual Basic. Bylo tak dosaženo nenásilného vzhledu oproti ostatním aplikacím v operačním systému Microsoft Windows. Program KOMPOST 2.00 obsahuje minimální množství funkcí (výpočet poměru uhlíku a dusíku kompostové zakládky, výpočet vlhkosti kompostové zakládky, výpočet obsahu fosforu v podobě P2O5, úpravu současných a vkládání nových dat do databáze organických materiálů).

Databáze organických materiálů (org_mat.mdb), která je programem (kompost.exe) využívána je záměrně vytvořena v aplikaci Microsoft Acces. Je tak pro některé uživatele zjednodušena možnost rozšiřování databáze. Ukládat nové materiály lze však i ve vlastním programu KOMPOST 2.00. Při vkládání většího množství organických materiálů do databáze je však práce v programu zbytečně zdlouhavá.

Pro zdárný běh programu je také důležitý doplňkový soubor (vb5db.dll). Všechny tři soubory musí být umístěny ve společném adresáři či podadresáři.

Práce s programem KOMPOST

Po spuštění souboru kompost.exe se zobrazí okno s názvem "Databáze organických materiálů" rozdělené na dvě části. Levá část je určena k listování v databázi a k výběru materiálů pro sestavovanou surovinovou skladbu kompostové zakládky, pravá část ohraničená rámečkem znázorňuje kompostovou zakládku. Vlevo dole umístěný rolovací pruh umožňuje pohyb v databázi materiálů pro kompostování. Současně s každou změnou materiálu v horním bílém textovém poli se vyobrazí v nižších textových polích vlastnosti tohoto materiálu důležité pro správné stanovení surovinové skladby. Je-li materiál vybrán, je třeba stisknout tlačítko "Vlož", a tím je materiál aplikován do imaginární kompostové zakládky.

V rolovacím poli s názvem "Komponenta" lze vybrat kterýkoli z materiálů a stanovit jeho množství v zakládce vepsáním do textového pole "množství". Během této činnosti se stále mění zobrazené vlastnosti zakládky (poměr C:N, vlhkost a obsah P2O5) v závislosti na podílu jednotlivých materiálů v zakládce, což dovoluje jednoduchou optimalizaci surovinové skladby. Ještě snadnější optimalizace lze dosáhnout, použitím jezdce v pruhu umístěném podél pravého okraje okna. Pohybem jezdce směrem dolů se zvyšuje množství vybraného materiálu a naopak. V případě optimálního poměru C:N je tento údaj vyobrazen zeleně, v opačném případě červeně.

Optimalizace surovinové skladby pro profesionály

Pro velké kompostárny byl vytvořen program Optimalizace surovinové skladby kompostu pracující v prostředí volně šířeného kancelářského balíku OpenOffice.org. Program vyžaduje zadání hodnot obsahů živin a cizorodých látek získaných při rozborech jednotlivých materiálů. Po zadání těchto hodnot a předpokládaného množství jednotlivých materiálů v zakládce jsou vypočteny parametry surovinové skladby a výsledného kompostu. Pokud tyto parametry nevyhovují, tak je možné upravit surovinovou skladbu v optimalizační části programu.

Literatura:

VÁŇA, J.: Výroba a využití kompostů v zemědělství. 2. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Mze ČR 1997. 40s. ISBN 80-7105-144-6

GERGEL, J., KOLÁŘ, L., KUKLÍK, M.: Využití sedimentů z rybníků a drobných vodních toků k zúrodnění zemědělských půd. www.ceu.cz/puda/Metodika/default.htm

 

Přílohy

Optimalizace surovinové skladby kompostu
Program pro výpočet optimální surovinové skladby kompostu na základě rozborů vlastností jednotlivých surovin (složek kompostu). Ve zkomprimovaném souboru (ZIP) je obsažen originální soubor spustitelný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho kopie exportovaná do formátu XLS (v té však nefunguje optimalizační makro).
KOMPOST 2.00
program ve Visual Basicu 5 se skládá ze čtyř souborů, které stačí nahrát do jednoho adresáře a spustit kompost.exe (zazipováno na 323 kB). Podrobnosti o programu naleznete v příspěvku k semináři BIOODPAD 2002.

Doporučené články

Program "Composter" a možnosti jeho využití při optimalizaci surovinové skladby kompostu
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Optimalizace surovinové skladby při kompostování zbytkové biomasy
Počítačový program pro optimalizaci surovinové skladby kompostu

Diskuse

Vložit nový dotaz či komentář

Klíčová slova

kompost, surovinová skladba, optimalizace, živiny, dusík, uhlík, fosfor, vlhkost

Autoři úlohy

Antonín Slejška, Michal Macourek, Jaroslav Váňa


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc prosinec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dnešní články
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR
Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty
ZLEPŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A ELIMINACE DOPADŮ SUCHA NA VÝŠI PRODUKCE PLODIN POMOCÍ APLIKACE PŮDNÍCH AKTIVÁTORŮ
Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa
Ekonomika a rentabilita pěstování brambor
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Technologie pěstování brambor zaměřené na ochranu půdy, vody a biodiverzity

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
Hořčice
Informace o systému kontrol podmíněnosti v ČR
Schéma manipulace s hnojem
Jaké množství statkových hnojiv produkuji?
Úvod k expertnímu systému pro organické hnojení na zemědělské půdě
Jakou potřebuji skladovací kapacitu pro statková hnojiva?
Jaké jsou ztráty živin při skladování hnoje?
Jak určím optimální surovinovou skladbu kompostu?
Jaké mechanizační a přepravní prostředky budu potřebovat?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE